Trening Umiejętności Społecznych pozwala na naukę współpracy w grupie,  kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów oraz modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia skierowane do wszystkich dzieci, które mają trudności
w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi . Zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej, a także okazja do zmiany doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – np. zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.