Aktualności

Ferie z Tomatisem 2019


Zapraszamy do udziału w zimowej edycji treningu słuchowego metodą prof. A. Tomatisa w naszym centrum.


Terapia obejmuje: codzienne spotkania od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie.

Trening uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa udoskonala umiejętności przetwarzania słuchowego, komunikację z otoczeniem, samokontrolę głosu i mowy oraz kompetencje językowe i umiejętności uczenia się. Dodatkowo wzmacnia koncentrację i kontrolę uwagi dziecka, wycisza emocjonalnie, a polecenia słowne są bardziej zrozumiałe.
Dzięki zastosowaniu terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa poprawiamy zdolności uczenia się, także języków obcych. Terapia jest szczególnie polecana dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji uwagi i z trudnościami w rozwoju mowy.

Terapię poprzedza diagnoza uwagi słuchowej*!
* Wliczona w cenę. Przeprowadzenie diagnozy zależy od decyzji terapeuty i jest możliwe u dzieci w normie od 5 r. ż.

Koszt terapii jest uzależniony od ilości sesji terapeutycznych ustalanych indywidualnie dla każdego dziecka.

Zapisz się już dzisiaj!


Zadzwoń: + 48 602 60 80 12, +48 604 57 04 99
lub napisz: jolaszczepocka@op.pl
O terapii możecie poczytać na: www.mamyglos.org

 

 

 

Trwają zapisy na logorytmiczne zajęcia grupowe


kontakt telefoniczny 602 60 80 12


Logo-zabawy…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy.

Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki.Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy jednoczesnym uwrażliwianiu na cechy wspólne dla muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Ćwiczenia prezentowane na zajęciach wspierają rozwój mowy dziecka, kształtują uwagę słuchowa, zachęcają do mówienia i śpiewania, motywują do wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych będących podstawą korekcji wad wymowy, uczą pracy w grupie i współdziałania.LOGO-ZABAWY to zabawy przy muzyce, podczas których, pod okiem logopedy, wykonywane są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe.Dziecka uczy się rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy i otoczenia, poznaje wspólne dla muzyki i mowy zjawiska, a wykonując przy tym ćwiczenia ruchowe, nabywa ogólnej sprawności równie ważnej jak gotowość do prawidłowego wymawiania wyrazów, zdań, rymowanek. Dzięki LOGO-ZABAWOM dziecko sprawniej wykonuje ćwiczenia logopedyczne, chętniej powtarza trudne artykulacyjnie głoski i szybciej nabiera umiejętności poprawnej wymowy.LOGO-ZABAWY – innowacyjne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem muzyki

Zapraszamy do zabawy dzieci z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji językowej. Na naszych zajęciach logorytmika to świetna gimnastyka ciała, buzi i języka.


SURDOLOGOPEDIA

Przedmiotem badań surdologopedii jest mowa osób z wadą słuchu, a dokładniej teoria i praktyka komunikacji, jej zaburzeń w aspekcie rewalidacji tych osób. Surdologopedia jest działem logopedii specjalnej zajmujacym się w szczególności:

  •     rehabilitacją mowy u osób z głuchych i niedosłyszących,
  •     korekcją wad wymowy u dzieci z wadą słuchu,
  •    prowadzeniem terapii mającej na celu pokonywanie trudności w nauce mowy, w czytaniu i pisaniu u osób z uszkodzonym narządem słuchu.Prowadzimy specjalistyczną rehabilitację słuchu i mowy dzieci z uszkodzonymnarządem słuchu. Terapią surdologopedyczną obejmujemydzieci niesłyszące i słabosłyszące wyposażone w aparaty słuchowe lub implanty a także niemowlęta, od momentu zdiagnozowania wady słuchu, które czekają na właściwą sobie protezę słuchu. Indywidualnie opracowujemy plany terapii surdologopedycznej zależnie od rodzaju uszkodzenia słuchu. Prowadzona terapia ukierunkowuje pacjenta na odbiór dźwięków otoczenia i mowy drogą słuchową. Uczymy mówić w oparciu o wypracowane wzorce słuchowe. Prowadzimy zajęcia wykorzystując następujące metody pracy:
•  słuchowo-werbalne
•  audytywno-werbalne
•  nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
•  werbo-tonalna