Logo-zabawy…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy.

Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki.Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy jednoczesnym uwrażliwianiu na cechy wspólne dla muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Ćwiczenia prezentowane na zajęciach wspierają rozwój mowy dziecka, kształtują uwagę słuchowa, zachęcają do mówienia i śpiewania, motywują do wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych będących podstawą korekcji wad wymowy, uczą pracy w grupie i współdziałania.LOGO-ZABAWY to zabawy przy muzyce, podczas których, pod okiem logopedy, wykonywane są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe.Dziecka uczy się rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy i otoczenia, poznaje wspólne dla muzyki i mowy zjawiska, a wykonując przy tym ćwiczenia ruchowe, nabywa ogólnej sprawności równie ważnej jak gotowość do prawidłowego wymawiania wyrazów, zdań, rymowanek. Dzięki LOGO-ZABAWOM dziecko sprawniej wykonuje ćwiczenia logopedyczne, chętniej powtarza trudne artykulacyjnie głoski i szybciej nabiera umiejętności poprawnej wymowy.LOGO-ZABAWY – innowacyjne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem muzyki.

Zapraszamy do zabawy dzieci z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji językowej. Na naszych zajęciach logorytmika to świetna gimnastyka ciała, buzi i języka.