OFERTA

Logopeda

Oferujemy:

Diagnozę

Terapię

Konsultacje


Diagnoza wykonana w zależności od zgłaszanych trudności przez logopedę, neurologopedę, surdologopedę.Wszystkim pacjentom oferujemy pełną, profesjonalną diagnozę logopedyczną czyli ocenę stanu mowy pacjenta w oparciu o wywiad, testy, kwestionariusze oraz specjalistyczne programy komputerowe zawierające unikatową opcję umożliwiającą zastosowanie zapisu fonetycznego wypowiedzi pacjenta.

Terapia logopedyczna oparta na fachowej diagnozie i uwzględniająca potrzeby każdego pacjenta prowadzona w zakresie następujących zaburzeń: niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność sprzężona, zaburzenia autystyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera), nadpobudliwość ruchowa (ADHD), mutyzm, jąkanie, dyzartria, dyslalia, opóźniony rozwój mowy.

Prowadzimy specjalistyczną rehabilitację słuchu i mowy dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Terapią surdologopedyczną obejmujemy dzieci niesłyszące i słabosłyszące wyposażone w aparaty słuchowe lub implanty a także niemowlęta, od momentu zdiagnozowania wady słuchu, które czekają na właściwą sobie protezę słuchu. Indywidualnie opracowujemy plany terapii surdologopedycznej zależnie od rodzaju uszkodzenia słuchu. Prowadzona terapia ukierunkowuje pacjenta na odbiór dźwięków otoczenia i mowy drogą słuchową. Uczymy mówić w oparciu o wypracowane wzorce słuchowe. Prowadzimy zajęcia wykorzystując następujące metody pracy:
•  słuchowo-werbalne
•  audytywno-werbalne
•  nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
•  werbo-tonalna

Zajęcia logopedyczne są zawsze dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb pacjenta. Wykorzystywanie w terapii nowoczesnych programów komputerowych wpływa na atrakcyjność ćwiczeń, a tym samym na ich efektywność. Zajęcia przebiegają w przyjaznej atmosferze, a żmudne ćwiczenia wymagające dużego wysiłku, stają ciekawe i motywujące dla pacjenta. Ćwiczenia odbywają się indywidualnie. Z każdych zajęć pacjent otrzymuje zestaw ćwiczeń oraz zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i sygnalizowanego problemu, podczas których logopeda wyjaśnia naturę zaburzenia, jego przyczynę oraz przedstawia możliwe formy terapii.

Logopeda współpracuje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą Integracji sensorycznej oraz terapeutą EEG Biofeedback dzięki czemu w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie zastosować inne formy pracy i terapii w celu uzupełnienia terapii logopedycznej.Zajęcia prowadzimy w Centrum Neurologopedycznym „Ego”. W uzasadnionych przypadkach, gdy zaburzenia mowy są efektem chorób, którym towarzyszą problemy z pokonywaniem barier komunikacyjnych, istnieje możliwość prowadzenia terapii w domu pacjenta.

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI MOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

Wykorzystujemy wiele metod, dopasowując program oddziaływań terapeutycznych do aktualnych możliwości pacjenta. Stosujemy m.in. tzw. szkołę krakowską wg. prof. J. Cieszyńskiej, elementy metody Weroniki Sherborne, elementy alternatywnych i wspierających metod komunikacji, pedagogikę zabawy i wiele innych


EEG BIOFEEDBACK W PRACY Z UCZNIEM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO


Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zróżnicowany potencjał rozwojowy. Jest to zaburzenie o charakterze globalnym, wszystkie funkcje i procesy psychiczne odbiegają od normy, a ich trudności w uczeniu się wynikają z zaburzeń spostrzegania, uwagi, pamięci, mowy, a również procesów emocjonalnych i adaptacji społecznej. Jak zauważa prof. dr. hab. H. Boryszkowska w swojej książce "Izolacja społeczna rodzin mających dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim", dziecko upośledzone umysłowo mało widzi - kiedy patrzy i mało słyszy - kiedy słucha. Dzieci z upośledzeniem umysłowym mają zaburzone myślenie abstrakcyjne i słowno-pojęciowe, ich myślenie rozwojowe często zatrzymuje się na poziomie konkretno-obrazowym. Warto zauważyć, że z uwagi na stosunkowo dobrą pamięć mechaniczną oraz możliwość przyswajania materiału konkretno-obrazowego w warunkach dobrej stymulacji środowiskowej, dzieci upośledzone umysłowo mają szansę w czasie treningów EEG Biofeedback wycwiczyć samodzielność w wykonywaniu zadań, poprawić analizę wzrokowo-słuchową, polepszyć koncentrację uwagi, rozwijać sprawność intelektualną. Znaczącym atutem treningów Biofeedback jest możliwość dostosowania tempa pracy i wymagań gry do indywidualnych możliwości ucznia.

(więcej na temat EEG Biofeedback w ofercie)


Zajęcia prowadzą:

logopeda mgr Cecylia Pawczyńska

surdologopeda mgr Katarzyna Pawelec

neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback mgr Jolanta Szczepocka

rejestracja telefoniczna: 602 60 80 12