OFERTA

Zajęcia grupowe stymulujące rozwój dziecka (logorytmika)

 SPRAWDZONE! SKUTECZNE! CIEKAWE!

ZAJĘCIA GRUPOWE

LOGO-ZABAWY-logorytmiczne zajęcia grupowe

…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy.

Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki.Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy jednoczesnym uwrażliwianiu na cechy wspólne dla muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Ćwiczenia prezentowane na zajęciach wspierają rozwój mowy dziecka, kształtują uwagę słuchowa, zachęcają do mówienia i śpiewania, motywują do wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych będących podstawą korekcji wad wymowy, uczą pracy w grupie i współdziałania.LOGO-ZABAWY to zabawy przy muzyce, podczas których, pod okiem logopedy, wykonywane są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe.Dziecka uczy się rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy i otoczenia, poznaje wspólne dla muzyki i mowy zjawiska, a wykonując przy tym ćwiczenia ruchowe, nabywa ogólnej sprawności równie ważnej jak gotowość do prawidłowego wymawiania wyrazów, zdań, rymowanek. Dzięki LOGO-ZABAWOM dziecko sprawniej wykonuje ćwiczenia logopedyczne, chętniej powtarza trudne artykulacyjnie głoski i szybciej nabiera umiejętności poprawnej wymowy.LOGO-ZABAWY – innowacyjne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem muzyki

Zapraszamy do zabawy dzieci z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji językowej. Na naszych zajęciach logorytmika to świetna gimnastyka ciała, buzi i języka.Prowadzimy:

ćwiczenia oddechowe – tańcząc, skacząc i biegając uczymy dzieciaki dmuchać, chuchać na piórka, puszczać mydlane bańki, wprawiać w ruch skrzydełka wiatraczków…

ćwiczenia artykulacyjne i gimnastykę narządów mowy – buzie śmiesznie wykrzywiamy, lustereczka przed sobą trzymamy i głoski dobrze wymawiamy

zabawy słowno – ruchowe – skocznych melodii słuchamy i wesołe piosenki śpiewamy. Dzięki temu nowe słowa łatwiej wymawiamy

• ćwiczenia rytmiczne - głośno klaszczemy i tupiemy, a przy tym rytmicznie maszerujemy

zabawy słuchowe – nastawiamy ucha, każde z nas cierpliwie słucha, nazywamy, co słyszymy i pamięć w ten sposób ćwiczymy

techniki relaksacyjne i zabawy ruchowe – gramy na bębenku, tamburynie i grzechotkach, chodzimy na paluszkach, kładziemy się na poduszkach• zajęcia w małych grupach – w grupie raźniej i weselej, wspólnie przygód mamy wiele

LOGO-ZABAWY to 12 zajęć logopedyczno-muzycznych. 45-minutowe ćwiczenia prowadzone są w małych grupach 4-8 osobowych, zróżnicowanych wiekowo (3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat).Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Możliwe indywidualne konsultacje logopedyczne!!!

Terminy spotkań uzgadniamy wspólnie z rodzicami

Uwaga! Uczestnictwo w zajęciach logorytmiki nie zastępuje indywidualnej terapii logopedycznej, jest jej świetnym uzupełnieniem. Znakomicie utrwala efekty pracy logopedy

ZAPRASZAMY

Zajęcia prowadzone przez logopedów,

rejestracja telefoniczna: 602 60 80 12

 

 Ja i mój świat – zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dzieci

 Rodzicu jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:

 •        Nie lubi chodzić do przedszkola
 •        Niechętnie uczestniczy w zajęciach grupowych
 •        Ma trudności z koncentracją uwagi
 •        Jest nadaktywne, nadruchliwe
 •        Jest nieśmiałe, wyciszone lub wycofane
 •        Jest agresywne w stosunku do rodzeństwa lub rówieśników
 •        Jest bardzo mało samodzielne

 „Ja i mój świat” to oferta skierowana do rodziców, którym leży na sercu prawidłowy rozwój społeczny swoich dzieci.  Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, które będą ważnym zasobem niejednokrotnie wykorzystywanym w wielu sytuacjach życiowych. Umiejętność uświadamiania sobie uczuć, niepokojów, lęków innych osób (empatia) ułatwia zrozumienie i porozumienie. Umiejętności społeczne (takie jak: komunikatywność, asertywność, współpraca, praca w grupie, umiejętność radzenia sobie z emocjami) są bardzo ważnymi cechami dzisiejszego świata. Znajomość własnych stanów wewnętrznych i preferencji daje nam natomiast świadomość własnych możliwości, tworzy poczucie własnej wartości.

Sprawdzonym i skutecznym sposobem uczenia stosunków dziecka z otoczeniem społecznym są zajęcia w grupie. Nasze spotkania mają postać strukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Proponowane zajęcia odbywają w cyklu regularnych spotkań, a każdemu spotkaniu przypisany jest szczegółowy cel, podporządkowany celowi głównemu jakim jest rozwój kompetencji społecznych. Cały cykl spotkań opiera się na pracy z grupą.

Warsztaty podzielone są na trzy etapy:

Etap I – w zajęciach uczestniczy rodzic, który wspiera dziecko w zabawie w gronie rówieśników – ta część zajęć prowadzona jest w oparciu o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – podczas spontanicznej zabawy, dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się czuć się w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Zajęcia dają okazję do poznania swojego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły.

Etap II – rodzic uczestniczy w części spotkań, ale jako obserwator pracy dziecka w grupie, pod kierunkiem pani pedagog – ta część zajęć prowadzona jest w oparciu o elementy arteterapii – podczas spotkań z różnymi formami sztuki dzieci doznają różnych emocji, doznań uczą się je opisywać.

Etap III – dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodziców), wraz z panią pedagog – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod – dzieci uczą się i doskonalą umiejętności komunikacji, asertywności, współpracy, praca w grupie, umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Ja i mój swiat to 20 spotkań prowadzonych raz w tygodniu po 45 minut. Ćwiczymy w grupach 4-5 osobowych. Zapraszamy dzieci w wieku; 3-4lat, 5-6 lat, 7-9 lat.

Pierwsze grupy zaczynają zajęcia już od października. Kolejne grupy są tworzone w miarę napływających zgłoszeń.

ZAPRASZAMY

Zajęcia prowadzi

pedagog, oligofrenopedagog, trener umiejetności społecznych: mgr Sylwia Sawicka

rejestracja telefoniczna 602 60 80 12

Mądry Maluch

Drodzy Rodzice!!!

Jeśli zauważyliście, że Wasze dziecko jest w normie intelektualnej, ale:

 • ma trudności z koncentracją uwagi
 • niechętnie rysuje i ma problemy z rysowaniem nawet prostych  szlaczków,   pomimo iż jest do tego zachęcane
 • trudność sprawia mu zapianie guzików, wiązanie sznurowadeł, a także wykonywanie innych czynności samoobsługowych
 • ma trudności ze wskazywaniem  części ciała
 • nie lubi zajęć ruchowych, słabo biega, skacze, ma trudności z jazdą na rowerze
 • niechętnie bawi się układankami, klockami, puzzlami

 To nasza oferta przygotowana jest właśnie dla niego. Zajęcia mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji psycho – motorycznych, a także wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Proponowane przez nas zajęcia to stymulacja wszystkich zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu), podnoszenie sprawności fizycznej, a także rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej. Zajęcia prowadzone w formie zabawy, dobierane są w taki sposób aby każde z uczestników mogło rozwijać swoje umiejętności na miarę swoich możliwości. Proponowane zajęcia mają również za zadanie rozwijać twórcze myślenie dzieci.

Prowadzone przez terapeutę ćwiczenia usprawniają czynności analizatorów słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno - ruchowego, a także kształtują lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Ponadto proponowany program kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci, które będą w przyszłości rozpoczynały naukę szkolną. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współpracy dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.

Mądry maluch to 20 zajęć psychomotorycznych prowadzonych raz w tygodniu po 45 minut. Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lat, 5-6 lat. Ćwiczymy w grupach 4-5 osobowych. 

W zajęciach wykorzystujemy różne metody m.in. Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Metodę Marii Montessori, Glenna Domana, Howarda Gardnera.

DOŁĄCZ DO NAS. STALE TWORZYMY NOWE GRUPY!

Zajęcia prowadzi

pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta terapii pedagogicznej: mgr Sylwia Sawicka


rejestracja telefoniczna 602 60 80 12