Terapeuta Integracji sensorycznej, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Pedagogiki i Psychologii (kierunek wychowanie przedszkolne). Od początku swojej pracy zawodowej związana z dziećmi. Stale poszerza swoją wiedzę, doskonali warsztat pracy. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie w zakresie „Teoria Integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”. Kończąc II stopniowy kurs Integracji sensorycznej prowadzony przez terapeutów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie, ugruntowała swoją wiedzę w tej dziedzinie. Dysponuje pełnymi kwalifikacjami do prowadzenia obserwacji, diagnozy i terapii metodą Integracji sensorycznej. Od kilku lat wykorzystuje zdobytą wiedzę i powiększa doświadczenie pracując w charakterze terapeuty Integracji sensorycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odnosząc znaczące sukcesy.

Uwielbia pracę z dziećmi. Gdy ma wolny czas…rodzina, kontakt z naturą. Las, górski szlak, mazurski pejzaż, szczebiot ptaków za oknem, a czasem szalony taniec.