Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (pedagogika społecznie niedostosowanych). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej oraz prowadząc prywatny gabinet terapii pedagogicznej. Stale poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach zawodowych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania początkowego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim (niekonwencjonalne Formy Edukacyjne) oraz studia podyplomowe Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Zdobyła uprawnienia terapeuty EEG Biofeedback (I i II stopień). Ma duże doświadczenie w pracy z uczniem z dysleksją i „ryzykiem dysleksji”. Od 2006 roku wykorzystuje metodę EEG Biofeedback w terapii tych zaburzeń, która niewątpliwie skutecznie przyczynia się do poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów i sprawia niebywałą satysfakcję.