Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, pracuje w przedszkolu integracyjnym. Absolwentka  pedagogiki terapeutycznej i wychowania przedszkolnego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła kurs z zakresy pracy metodą M. Montessori w Poznaniu, kurs z Terapii Ręki oraz kurs z Logorytmiki. Ukończyła studia podyplomowe  na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, na kierunku Integracja Sensoryczna, uzyskując tytuł diagnosty i terapeuty SI. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od kilkunastu lat, jako nauczyciel wspomagający, pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadząc zajęcia indywidualne z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Stale poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach zawodowych. W codziennej pracy ceni sobie przede wszystkim pomysłowość dzieci, która nie zna granic, ich szczerość i zaangażowanie. W terapii stara się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę osiągać kolejne cele terapeutyczne. Jej zawodowe motto: „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach”.