Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Magisterskie Studia Pedagogiczne z zakresu nauczania początkowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkołach podstawowych zarówno w charakterze nauczyciela jak i logopedy, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest doświadczonym specjalistą w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy o różnej etiologii m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, z rozszczepem podniebienia, autyzmem, wadą słuchu, po wszczepieniu implantu ślimakowego, jąkaniem, afazją, alalią. Prowadzi profilaktykę oraz terapię wczesnego wspomagania logopedycznego. Wciąż doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne. Z zakresu metod i terapii pedagogiczno-logopedycznej ukończyła m.in. Kurs dla Reedukatorów, Kurs Kinezjologii Edukacyjnej metodą P. Dennisona, metody Le Bon Deport, V. Sherborn. Ukończyła Kurs Hipnozy Energetycznej i Komunikacji Niewerbalnej. Wykorzystuje swoje umiejętności zawodowe prowadząc również hipnoterapię w pracy z osobami z nerwicą, fobią, lękami, depresją jak również chcącymi poprawić jakość swojego życia, rozwinąć swój potencjał, usprawnić uczenie się i pamięć.

Prywatnie mama czwórki dorosłych już dzieci i babcia ukochanych wnuków. Interesuje się tańcem i muzyką.