Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku – kierunek : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku – kierunek : L0gopedia. Pedagog. Logopeda. Terapeuta metody Terapii Słuchowej Tomatisa. Autorka Innowacji Pedagogicznej: Logorytmika dla smyka. W trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracując w „Stowarzyszeniu Droga”, stowarzyszeniu Caritas oraz w szkole podstawowej. Wzbogaca swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach i specjalistycznych kursach oraz poprzez organizowanie grupowych zajęć rozwijających umiejętności komunikacji werbalnej. Już od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzi indywidulne i grupowe zajęcia terapii logopedycznej z elementami logorytmiki oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju z elementami terapii pedagogicznej w przedszkolu integracyjnym. Wykonywany zawód traktuje jako pasję i spełnienie marzeń zawodowych.