Anna Chludzińska

Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, pracuje w przedszkolu integracyjnym. Absolwentka  pedagogiki terapeutycznej i wychowania przedszkolnego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła kurs z zakresy pracy metodą M. Montessori...

Wojciech Szczepocki

Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, nawiązywanie kontaktów z przedszkolami, szkołami i fundacjami. Trener uwagi słuchowej metodą prof. A.Tomatisa. Studiował Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Sankt Petersburgu. Współpraca z Centrum Neurologopedycznym...

Alicja Pyczot

Logopeda, absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych na Uczelni im. Bogdana Jańskiego w Łomży oraz Filologicznych Studiów na Uniwersytecie w Białymstoku (kierunek – filologia angielska). Pracuje w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży. Specjalizuje się w...

Iwona Dobrowolska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku – kierunek : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku – kierunek : L0gopedia. Pedagog. Logopeda....

Barbara Witkowska

Psycholog, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w...