Oferujemy:

Diagnozę

Terapię

Konsultacje

Diagnoza wykonana w zależności od zgłaszanych trudności przez logopedę, neurologopedę. Wszystkim pacjentom oferujemy pełną, profesjonalną diagnozę logopedyczną czyli ocenę stanu mowy pacjenta w oparciu o wywiad, testy, kwestionariusze oraz specjalistyczne programy komputerowe zawierające unikatową opcję umożliwiającą zastosowanie zapisu fonetycznego wypowiedzi pacjenta.

Terapia logopedyczna oparta na fachowej diagnozie i uwzględniająca potrzeby każdego pacjenta prowadzona w zakresie następujących zaburzeń: niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność sprzężona, zaburzenia autystyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera), nadpobudliwość ruchowa (ADHD), mutyzm, jąkanie, dyzartria, dyslalia, opóźniony rozwój mowy.

Zajęcia logopedyczne są zawsze dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb pacjenta. Wykorzystywanie w terapii nowoczesnych programów komputerowych wpływa na atrakcyjność ćwiczeń, a tym samym na ich efektywność. Zajęcia przebiegają w przyjaznej atmosferze, a żmudne ćwiczenia wymagające dużego wysiłku, stają ciekawe i motywujące dla pacjenta. Ćwiczenia odbywają się indywidualnie. Z każdych zajęć pacjent otrzymuje zestaw ćwiczeń oraz zalecenia do pracy w domu.

Konsultacje logopedyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i sygnalizowanego problemu, podczas których logopeda wyjaśnia naturę zaburzenia, jego przyczynę oraz przedstawia możliwe formy terapii.

Logopeda współpracuje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą Integracji sensorycznej oraz terapeutą EEG Biofeedback dzięki czemu w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie zastosować inne formy pracy i terapii w celu uzupełnienia terapii logopedycznej.Zajęcia prowadzimy w Centrum Neurologopedycznym „Ego”.

W uzasadnionych przypadkach, gdy zaburzenia mowy są efektem chorób, którym towarzyszą problemy z pokonywaniem barier komunikacyjnych, istnieje możliwość prowadzenia terapii w domu pacjenta.

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI MOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII.

Wykorzystujemy wiele metod, dopasowując program oddziaływań terapeutycznych do aktualnych możliwości pacjenta. Stosujemy m.in. tzw. szkołę krakowską wg. prof. J. Cieszyńskiej, elementy metody Weroniki Sherborne, elementy alternatywnych i wspierających metod komunikacji, pedagogikę zabawy i wiele innych.