ZESPÓŁ

mgr Katarzyna Pawelec

Logopeda, surdologopeda, pedagog, licencjonowany trener szybkiego czytania Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza) Zdobyła duże doświadczenie zawodowe pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, pedagog szkolny, pedagog i logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, logopeda w szkole dla dzieci autystycznych w Irlandii (ELI – Early Language Interwention) oraz prowadząc terapię logopedyczną dzieci dwujęzycznych w Dublinie. Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studium z zakresu Surdologopedii UMCS Lublin, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w terapii logopedycznej, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), wdrażaniu programów indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi z niedokształceniem mowy z powodu niedosłuchu, wadami wymowy, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie). Specjalizuje się w rehabilitacji słuchu i mowy dzieci z uszkodzonym słuchem. Prowadzi zajęcia terapii logopedycznej dzieci z wadami wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, treningu niepłynności mówienia (jąkanie). W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi poradnictwo logopedyczne dla rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się oraz zajęcia logorytmiczne dla dzieci z wadami wymowy.

Prywatnie mama małego Damianka, miłośniczka jego uśmiechu, fanka uścisków synka oraz zakochana po uszy żona. Uwielbia spędzać wolne chwile w ogrodzie, na spacerach i rowerowych wycieczkach w towarzystwie najbliższych.