Założycielka Centrum Neurologopedycznego „Ego”, logopeda, neurologopeda, terapeuta uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta terapii miofunkcjonalnej. Ukończyła Hercen Państwowy Uniwersytet  Pedagogiczny  w Sankt Petersburgu (wydział defektologii, kierunek logopedia). Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże zawodowe m.in. w szpitalu wojskowym na ul. Szaserów w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pracując w charakterze logopedy na oddziale neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie, w szkole podstawowej, w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży a także prowadząc przez wiele lat terapię logopedyczną dla dzieci oraz dorosłych w prywatnym gabinecie. Stale doskonali swoje umiejętności, pogłębia wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach. Prowadzi terapię neurologopedyczną, treningi EEG Biofeedback oraz terapię uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa  skierowaną zarówno do dzieci jak i osób  dorosłych. Specjalizuje się w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami autystycznymi, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią. Szczególną satysfakcję przynosi jej praca z pacjentami z afazją.Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów ukończyła Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie zdobywając uprawnienia neurologopedy , Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz teoretyczny i praktyczny kurs z zakresu EEG Biofeedback (I i II stopień) w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON. Zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii miofunkcjonalnej oraz terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa (I i II stopień)

Kibicuje dwójce swoich dorosłych dzieci i stara się wspierać ich decyzje. Lubi pokonywać własne słabości i sprzyjać pragnieniom, co pozwala zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Stara się znaleźć czas na cotygodniowe pływanie, dobrą książkę oraz podróże, w które najchętniej zabiera ….męża.