Witamy

Centrum Neurologopedyczne ‘Ego” zostało stworzone z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych. Tworzymy grupę doświadczonych, wykwalifikowanych terapeutów, których łączą wspólne cele i wartości. Proponujemy Państwu wysoką jakość usług, indywidualne podejście do pacjenta oraz krótki okres oczekiwania. Pragniemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują...

więcej...

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów. Chcemy służyć Państwu swoją wiedzą, umiejętnościami, zaangażowaniem i pasją. Dostrzegamy dziecko i jego rozwój, widzimy pacjentów i ich problemy. Wspólnie pokonujemy trudności i pomagamy sięgać po marzenia. W Centrum Neurologopedycznym „Ego” ...

więcej...

Co robimy?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logopedii ogólnej. Prowadzimy terapię EEG Biofeedback oraz terapię zaburzeń Integracji sensorycznej. Świadczymy konsultacje, terapię psychologiczną i pedagogiczną.Bogate doświadczenie, obszerna wiedza oraz kompetencje zawodowe idą w parze z młodzieńczą energią, zapałem , potrzebą ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy...

więcej...

 

AKTUALNOŚCI

Ferie z Tomatisem 2019


Zapraszamy do udziału w zimowej edycji treningu słuchowego metodą prof. A. Tomatisa w naszym centrum.


Terapia obejmuje: codzienne spotkania od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie.

Trening uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa udoskonala umiejętności przetwarzania słuchowego, komunikację z otoczeniem, samokontrolę głosu i mowy oraz kompetencje językowe i umiejętności uczenia się. Dodatkowo wzmacnia koncentrację i kontrolę uwagi dziecka, wycisza emocjonalnie, a polecenia słowne są bardziej zrozumiałe.
Dzięki zastosowaniu terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa poprawiamy zdolności uczenia się, także języków obcych. Terapia jest szczególnie polecana dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji uwagi i z trudnościami w rozwoju mowy.

Terapię poprzedza diagnoza uwagi słuchowej*!
* Wliczona w cenę. Przeprowadzenie diagnozy zależy od decyzji terapeuty i jest możliwe u dzieci w normie od 5 r. ż.

Koszt terapii jest uzależniony od ilości sesji terapeutycznych ustalanych indywidualnie dla każdego dziecka.

Zapisz się już dzisiaj!


Zadzwoń: + 48 602 60 80 12, +48 604 57 04 99
lub napisz: jolaszczepocka@op.pl
O terapii możecie poczytać na: www.mamyglos.org

 

 

Trwają zapisy na logorytmiczne zajęcia grupowe

kontakt telefoniczny 602 60 80 12Logo-zabawy
…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy.

Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki.Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy jednoczesnym uwrażliwianiu na cechy wspólne dla muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Ćwiczenia prezentowane na zajęciach wspierają rozwój mowy dziecka, kształtują uwagę słuchowa, zachęcają do mówienia i śpiewania, motywują do wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych będących podstawą korekcji wad wymowy, uczą pracy w grupie i współdziałania.LOGO-ZABAWY to zabawy przy muzyce, podczas których, pod okiem logopedy, wykonywane są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe.Dziecka uczy się rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy i otoczenia, poznaje wspólne dla muzyki i mowy zjawiska, a wykonując przy tym ćwiczenia ruchowe, nabywa ogólnej sprawności równie ważnej jak gotowość do prawidłowego wymawiania wyrazów, zdań, rymowanek. Dzięki LOGO-ZABAWOM dziecko sprawniej wykonuje ćwiczenia logopedyczne, chętniej powtarza trudne artykulacyjnie głoski i szybciej nabiera umiejętności poprawnej wymowy.LOGO-ZABAWY – innowacyjne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem muzyki

Zapraszamy do zabawy dzieci z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji językowej. Na naszych zajęciach logorytmika to świetna gimnastyka ciała, buzi i języka. 

 

 

NIE MÓWIĘ, a tak wiele mam do przekazania !

 W Centrum Neurologopedycznym „Ego” prowadzimy terapię w oparciu o Program Językowy MAKATON, wykorzystujący dostępne kanały porozumiewania się: słuchowy, migowy , wzrokowy  i werbalny. Na program Makatonu składają się znaki manualne – gesty oraz/lub znaki graficzne – symbole, którym towarzyszy zawsze mowa. Wybór gestu lub symbolu graficznego zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z metody.

Jeśli nie możesz porozumiewać się w naturalny sposób przy użyciu mowy, zacznij pracę z naszym terapeutą.

                                                ( więcej informacji w zakładce warto wiedzieć)

                                                

SPRAWDZONE! SKUTECZNE! CIEKAWE!

ZAJĘCIA GRUPOWE

 „Ja i mój świat” – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dzieci :komunikatywność,asertywność, współpraca w grupie, umiejętność radzenia sobie z emocjami.                                                                                                               „Mądry maluch” – zajęcia usprawniające zaburzone funkcje psychomotoryczne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka, rozwijające twórcze myślenie.                                                                                    Logo-zabawy" – zajęcia logorytmiczne dla dzieci z wadami wymowy oraz trudnościami w komunikacji językowej. Dowiesz się jak mowa dochodzi do wprawy. Poznasz zabawy i ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, rytmiczne, relaksacyjne, słuchowe i słowno-ruchowe.

 Ćwiczymy w małych grupach 4-5 osobowych dobranych wiekowo (zapraszamy dzieci w wieku od 3 – 9 lat). Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci.

DOŁĄCZ DO NAS!                                                                                                                                                              ( więcej informacji w zakładce oferta)                    

 

 

 

 

więcej...

WARTO WIEDZIEĆ

 

Metoda prof. Alfreda Tomatisa

W latach 60-tych XX w. francuski otolaryngolog i foniatra - profesor Alfred Tomatis stworzył dyscyplinę naukową zwaną Audio-Psycho-Fonologią (APF), która opisuje współzależności pomiędzy uchem, formowaniem głosu, ciałem i umysłem. Profesor opisał to w trzech prawach zwanych obecnie „prawami Tomatisa”.

 1. Głos zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho.
 2. Modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie.
 3. Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięku.

Zgodnie z metodą Alfreda Tomatisa istnieje zasadnicza różnica między słuchaniem a słyszeniem. Słuchanie (uwaga słuchowa) to umiejętność czynnego i samodzielnego odbioru informacji ze świata zewnętrznego w celu uczenia się i komunikacji. Słuchanie jest więc wysokopoziomową funkcją poznawczą, która implikuje emocjonalną zdolność do zapamiętywania i rozumienia tego, co mówi druga osoba. Słyszenie natomiast jest pasywnym, biernym odbiorem dźwięku, niezależnym od naszej woli, a zależnym od funkcjonowania systemu słuchowego. Dlatego osoba o dobrym słuchu może nie być w stanie aktywnie słuchać i rozumieć, co inni do niej mówią. Ucho nie służy wyłącznie do słuchania, ale pomaga również utrzymywać równowagę i dostarcza energii mózgowi, przez co odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju osobowościowym człowieka. 

Ważną rolę w procesie słuchania odgrywa także tzw. lateralizacja słuchowa. Według Tomatisa prawidłowa jest lateralizacja prawouszna. Lewa półkula, powiązana z uchem prawym, nazywana jest „racjonalną”, gdyż u większości osób znajdują się w niej ośrodki mowy i jest ona odpowiedzialna za logiczne myślenie i racjonalny odbiór wypowiedzi. Prawa półkula, powiązana z lewym uchem, zwana jest  „emocjonalną” i „niewerbalną”. Odpowiada za ujmowanie pojęć całościowo, wyobraźnię przestrzenną, percepcję muzyki oraz za procesy emocjonalne. Obie półkule są ze sobą połączone i współpracują ze sobą tworząc pewien obraz rzeczywistości i pozwalając nam reagować we właściwy sposób. O ile osoby prawouszne odbierają przede wszystkim treść wypowiedzi (co jest korzystne podczas komunikowania się), to osoba lewouszna w pierwszej chwili zupełnie nieświadomie zwraca uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi.  Tomatis uważał, że ten „emocjonalny filtr” może wpływać niekorzystnie na jakość komunikacji. 

Na podstawie zależności i różnic miedzy słuchaniem, słyszeniem i lateralizacją Alfred Tomatis opracował wysoce skuteczną metodę leczenia problemów słuchowych, która niezwykle skutecznie działa w obszarach takich jak:

 1. Język i komunikacja
 2. Procesy uczenia się i uwagi
 3. Regulacja behawioralna i emocjonalna
 4. Kreatywność i samorealizacja
 5. Kontrola motoryki małej i dużej oraz postawy ciała 
 6. Kontrola głosu (mowa i śpiew)
 7. Nauka języków obcych
 8. Specjalne potrzeby edukacyjne ...

 

 

Terapia Integracji sensorycznej jest przeznaczona zarówno dla  dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole ( w tym dzieci nadruchliwych, nadpobudliwych oraz dzieci z grupy ryzyka „dysleksji’) jak również dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie...

 

Terapia Ręki,

Terapia Ręki z elementami terapii SI,

Terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej

 Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów oraz dzieci mających trudności szkolne ( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego)...

 

MAKATON

Program Rozwoju Komunikacji - PRKM

 Jedną  z propozycji pomocy skutecznego i możliwego porozumiewania się z dzieckiem jest Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych.

Gdy nasze dziecko nie mówi, to nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niż mowa, skutecznego środka, za pomocą którego mogłoby przekazać to, co chce nam powiedzieć. Wiele dzieci, szczególnie niepełnosprawnych, w takich sytuacjach stosuje inne formy, jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się – zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zakomunikować swoje potrzeby. Często zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczających go sytuacji, tego co inni do niego mówią i czego od niego oczekują...

    

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą terapeutyczną opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia to trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie każdego człowieka. Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału przed egzaminami a także umiejętność planowania i podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji...

więcej...