Witamy

Centrum Neurologopedyczne ‘Ego” zostało stworzone z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych. Tworzymy grupę doświadczonych, wykwalifikowanych terapeutów, których łączą wspólne cele i wartości. Proponujemy Państwu wysoką jakość usług, indywidualne podejście do pacjenta oraz krótki okres oczekiwania. Pragniemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują...

więcej...

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów. Chcemy służyć Państwu swoją wiedzą, umiejętnościami, zaangażowaniem i pasją. Dostrzegamy dziecko i jego rozwój, widzimy pacjentów i ich problemy. Wspólnie pokonujemy trudności i pomagamy sięgać po marzenia. W Centrum Neurologopedycznym „Ego” ...

więcej...

Co robimy?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logopedii ogólnej. Prowadzimy terapię EEG Biofeedback oraz terapię zaburzeń Integracji sensorycznej. Świadczymy konsultacje, terapię psychologiczną i pedagogiczną.Bogate doświadczenie, obszerna wiedza oraz kompetencje zawodowe idą w parze z młodzieńczą energią, zapałem , potrzebą ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy...

więcej...

 

AKTUALNOŚCI

 

  TURNUS  TERAPEUTYCZNY

  22 stycznia– 02 lutego 2018

 Centrum Neurologopedyczne „Ego” zaprasza na turnus terapeutyczny organizowany wyłącznie w lipcu. Naszą ofertę kierujemy do dzieci od trzeciego r.ż. , w szczególności:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z problemami komunikacyjnymi
 • trudnościami w nauce
 • trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • z autyzmem, Zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z nadruchliwością

 

Proponujemy turnusy 1 i 2 tygodniowe (od poniedziałku do piątku) w terminie:

22.01. – 26.01.2018r.

29.01. – 02.02.2018r.

 

Proponowane godziny pobytu dziecka w Centrum Neurologopedycznym:

 •   9.00 – 12.00   ( wstępna propozycja)

 

Dzieci będą podzielone na grupy 4-5 osobowe. Każde dziecko korzysta codziennie z  zajęć grupowych ( 1 godzina) oraz 2 godzin zajęć indywidualnych (rodzaj zajęć ustalany będzie wspólnie z rodzicami, dopasowany do potrzeb dziecka).

Dzieci przebywają w Centrum pod opieką terapeutów (logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog).

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

„Świat dziecka” – zajęcia usprawniające zaburzone funkcje psycho-motoryczne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka, twórcze myślenie, rozwijające umiejętności społeczne. Zajęcia prowadzi pedagog.

„ Mały mówca” – zajęcia stymulujące rozwój mowy dziecka. Ciekawe ćwiczenia prowadzone w radosnej atmosferze, zawierające elementy logorytmiki, doskonalące sprawność narządów mowy, wspomagające terapię logopedyczną. Zajęcia prowadzi logopeda.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Zajęcia są ustalane indywidualnie dla każdego dziecka.  W ramach terapii indywidualnej proponujemy:

 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię logopedyczną
 • terapię neurologopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię ręki
 • terapię z elementami metody Marii Montessori
 • terapię EEG Biofeedback

Koszt turnusu 1 tygodniowego (15 godzin zajęć) – 950 złotych

Koszt turnusu 2 tygodniowego (30 godzin zajęć) – 1900 złotych

W czasie turnusu Centrum Neurologopedyczne „Ego” nie zabezpiecza wyżywienia.

Przewidujemy krótką przerwę na posiłek dostarczony przez każdego z rodziców.

Warunkiem przyjęcia na turnus jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz kopii dokumentów i diagnoz dotyczących problemów dziecka, bezpośrednio do centrum, lub na adres e-mail.

 Formularz zgłoszeniowy.doc

Adres:    Centrum Neurologopedyczne „Ego”

                  ul. Dmowskiego 1C

                 18-400 Łomża

Adres e-mail: jolaszczepocka@op.pl

Po zakwalifikowaniu dziecka prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 200 PLN do 19 stycznia 2018, bezpośrednio do centrum lub na konto bankowe.

Całą należność za turnus prosimy wpłacać do: 22.01.2018.

Dane do przelewu:

---------------------------------------------------------------------------- w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, turnus (wybrany termin)

Nr konta bankowego: 88 8762 0009 0007 7158 2000 0010

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 602608012

 

Trwają zapisy na logorytmiczne zajęcia grupowe

kontakt telefoniczny 602 60 80 12Logo-zabawy
…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy.

Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki.Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy jednoczesnym uwrażliwianiu na cechy wspólne dla muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Ćwiczenia prezentowane na zajęciach wspierają rozwój mowy dziecka, kształtują uwagę słuchowa, zachęcają do mówienia i śpiewania, motywują do wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych będących podstawą korekcji wad wymowy, uczą pracy w grupie i współdziałania.LOGO-ZABAWY to zabawy przy muzyce, podczas których, pod okiem logopedy, wykonywane są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe.Dziecka uczy się rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy i otoczenia, poznaje wspólne dla muzyki i mowy zjawiska, a wykonując przy tym ćwiczenia ruchowe, nabywa ogólnej sprawności równie ważnej jak gotowość do prawidłowego wymawiania wyrazów, zdań, rymowanek. Dzięki LOGO-ZABAWOM dziecko sprawniej wykonuje ćwiczenia logopedyczne, chętniej powtarza trudne artykulacyjnie głoski i szybciej nabiera umiejętności poprawnej wymowy.LOGO-ZABAWY – innowacyjne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem muzyki

Zapraszamy do zabawy dzieci z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji językowej. Na naszych zajęciach logorytmika to świetna gimnastyka ciała, buzi i języka. 

 

 

NIE MÓWIĘ, a tak wiele mam do przekazania !

 W Centrum Neurologopedycznym „Ego” prowadzimy terapię w oparciu o Program Językowy MAKATON, wykorzystujący dostępne kanały porozumiewania się: słuchowy, migowy , wzrokowy  i werbalny. Na program Makatonu składają się znaki manualne – gesty oraz/lub znaki graficzne – symbole, którym towarzyszy zawsze mowa. Wybór gestu lub symbolu graficznego zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z metody.

Jeśli nie możesz porozumiewać się w naturalny sposób przy użyciu mowy, zacznij pracę z naszym terapeutą.

                                                ( więcej informacji w zakładce warto wiedzieć)

                                                

SPRAWDZONE! SKUTECZNE! CIEKAWE!

ZAJĘCIA GRUPOWE

 „Ja i mój świat” – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dzieci :komunikatywność,asertywność, współpraca w grupie, umiejętność radzenia sobie z emocjami.                                                                                                               „Mądry maluch” – zajęcia usprawniające zaburzone funkcje psychomotoryczne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka, rozwijające twórcze myślenie.                                                                                    Logo-zabawy" – zajęcia logorytmiczne dla dzieci z wadami wymowy oraz trudnościami w komunikacji językowej. Dowiesz się jak mowa dochodzi do wprawy. Poznasz zabawy i ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, rytmiczne, relaksacyjne, słuchowe i słowno-ruchowe.

 Ćwiczymy w małych grupach 4-5 osobowych dobranych wiekowo (zapraszamy dzieci w wieku od 3 – 9 lat). Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci.

DOŁĄCZ DO NAS!                                                                                                                                                              ( więcej informacji w zakładce oferta)                    

 

 

 

 

więcej...

WARTO WIEDZIEĆ

Terapia Integracji sensorycznej jest przeznaczona zarówno dla  dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole ( w tym dzieci nadruchliwych, nadpobudliwych oraz dzieci z grupy ryzyka „dysleksji’) jak również dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie...

 

Terapia Ręki,

Terapia Ręki z elementami terapii SI,

Terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej

 Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów oraz dzieci mających trudności szkolne ( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego)...

 

MAKATON

Program Rozwoju Komunikacji - PRKM

 Jedną  z propozycji pomocy skutecznego i możliwego porozumiewania się z dzieckiem jest Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych.

Gdy nasze dziecko nie mówi, to nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niż mowa, skutecznego środka, za pomocą którego mogłoby przekazać to, co chce nam powiedzieć. Wiele dzieci, szczególnie niepełnosprawnych, w takich sytuacjach stosuje inne formy, jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się – zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zakomunikować swoje potrzeby. Często zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczających go sytuacji, tego co inni do niego mówią i czego od niego oczekują...

    

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą terapeutyczną opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia to trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie każdego człowieka. Poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału przed egzaminami a także umiejętność planowania i podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji...

więcej...