Pedagog, oligofrenopedagog Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). W trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracując w „Stowarzyszeniu Droga”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkolu integracyjnym oraz szkole podstawowej. Kolejne lata pracy zawodowej to także czas zdobywania kolejnych umiejętności. Dbając o swój warsztat pracy stale bierze udział w szkoleniach i specjalistycznych kursach. Ukończyła m.in. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Kurs Terapii Behawioralnej (III stopniowy), Kurs Integracji sensorycznej

(I stopień), Kurs komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z uczniem

z zaburzeniami mowy, Kurs Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Zastępowania Agresji, Kurs Trenera Umiejętności Społecznych  (na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (5 EQF). Swój warsztat pracy wzbogaca również przez organizowanie zajęć rozwijających umiejętności społeczne, wczesne wspomaganie rozwoju, prowadzenie terapii pedagogicznej, terapii pedagogicznej z elementami SI terapii ręki, terapii behawioralnej.