• Diagnoza psychologiczna

• Konsultacje psychologiczne

• Terapia psychologiczna

   – terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi

   – terapia dzieci z ADHD

   – terapia osób z koncentracja uwagi

   – terapia osób z problemami z zapamiętywaniem

   – terapia dzieci z zaburzeniami zachowania