• Integracja sensoryczna

Terapia Integracji sensorycznej jest przeznaczona zarówno dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole ( w tym dzieci nadruchliwych, nadpobudliwych oraz dzieci z grupy...

• Terapia neurologopedyczna/logopedyczna

Oferujemy: Diagnozę Terapię Konsultacje • Diagnoza wykonana w zależności od zgłaszanych trudności przez logopedę, neurologopedę. Wszystkim pacjentom oferujemy pełną, profesjonalną diagnozę logopedyczną czyli ocenę stanu mowy pacjenta w oparciu o wywiad, testy,...

• Terapia EEG – Biofeedback

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą terapeutyczną opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia to trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie każdego człowieka. Poprawia...

• Terapia pedagogiczna/terapia ręki

Terapia Ręki, Terapia Ręki z elementami terapii SI, Terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej  Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z...