Jolanta Szczepocka

Założycielka Centrum Neurologopedycznego „Ego”, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. Hercena w Sankt Petersburgu (wydział defektologii, kierunek logopedia). Swoje bogate...