Jolanta Szczepocka

Założycielka Centrum Neurologopedycznego „Ego”, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. Hercena w Sankt Petersburgu (wydział defektologii, kierunek logopedia). Swoje bogate...
Ferie z Tomatisem 2019

Ferie z Tomatisem 2019

  Zapraszamy do udziału w zimowej edycji treningu słuchowego metodą prof. A. Tomatisa w naszym centrum. Terapia obejmuje: codzienne spotkania od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie.Trening uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa udoskonala umiejętności...
Logorytmiczne zajęcia grupowe

Logorytmiczne zajęcia grupowe

Logo-zabawy…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy. Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki.Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy...

• Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe stymulujące rozwój dziecka (logorytmika)  SPRAWDZONE! SKUTECZNE! CIEKAWE! LOGO-ZABAWY – logorytmiczne zajęcia grupowe…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy. Zapraszamy dzieci do świetnej...