Zajęcia grupowe stymulujące rozwój dziecka (logorytmika)

 SPRAWDZONE! SKUTECZNE! CIEKAWE!

LOGO-ZABAWY – logorytmiczne zajęcia grupowe…czyli jak mowa dochodzi do wprawy. Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy.

Zapraszamy dzieci do świetnej zabawy będącej połączeniem elementów terapii logopedycznej i rytmiki. Celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu przy jednoczesnym uwrażliwianiu na cechy wspólne dla muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Ćwiczenia prezentowane na zajęciach wspierają rozwój mowy dziecka, kształtują uwagę słuchowa, zachęcają do mówienia i śpiewania, motywują do wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych będących podstawą korekcji wad wymowy, uczą pracy w grupie i współdziałania. LOGO-ZABAWY to zabawy przy muzyce, podczas których, pod okiem logopedy, wykonywane są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe Dziecka uczy się rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy i otoczenia, poznaje wspólne dla muzyki i mowy zjawiska, a wykonując przy tym ćwiczenia ruchowe, nabywa ogólnej sprawności równie ważnej jak gotowość do prawidłowego wymawiania wyrazów, zdań, rymowanek. Dzięki LOGO-ZABAWOM dziecko sprawniej wykonuje ćwiczenia logopedyczne, chętniej powtarza trudne artykulacyjnie głoski i szybciej nabiera umiejętności poprawnej wymowy. LOGO-ZABAWY – innowacyjne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem muzyki

Zapraszamy do zabawy dzieci z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji językowej. Na naszych zajęciach logorytmika to świetna gimnastyka ciała, buzi i języka. Prowadzimy:

ćwiczenia oddechowe – tańcząc, skacząc i biegając uczymy dzieciaki dmuchać, chuchać na piórka, puszczać mydlane bańki, wprawiać w ruch skrzydełka wiatraczków…

ćwiczenia artykulacyjne i gimnastykę narządów mowy – buzie śmiesznie wykrzywiamy, lustereczka przed sobą trzymamy i głoski dobrze wymawiamy

zabawy słowno – ruchowe – skocznych melodii słuchamy i wesołe piosenki śpiewamy. Dzięki temu nowe słowa łatwiej wymawiamy

• ćwiczenia rytmiczne – głośno klaszczemy i tupiemy, a przy tym rytmicznie maszerujemy

zabawy słuchowe – nastawiamy ucha, każde z nas cierpliwie słucha, nazywamy, co słyszymy i pamięć w ten sposób ćwiczymy

techniki relaksacyjne i zabawy ruchowe – gramy na bębenku, tamburynie i grzechotkach, chodzimy na paluszkach, kładziemy się na poduszkach• zajęcia w małych grupach – w grupie raźniej i weselej, wspólnie przygód mamy wiele

LOGO-ZABAWY to 12 zajęć logopedyczno-muzycznych. 45-minutowe ćwiczenia prowadzone są w małych grupach 4-8 osobowych, zróżnicowanych wiekowo (3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat).Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Możliwe indywidualne konsultacje logopedyczne!!!

Terminy spotkań uzgadniamy wspólnie z rodzicami

Uwaga! Uczestnictwo w zajęciach logorytmiki nie zastępuje indywidualnej terapii logopedycznej, jest jej świetnym uzupełnieniem. Znakomicie utrwala efekty pracy logopedy

 Ja i mój świat – zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dzieci

 Rodzicu jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:

 •        Nie lubi chodzić do przedszkola
 •        Niechętnie uczestniczy w zajęciach grupowych
 •        Ma trudności z koncentracją uwagi
 •        Jest nadaktywne, nadruchliwe
 •        Jest nieśmiałe, wyciszone lub wycofane
 •        Jest agresywne w stosunku do rodzeństwa lub rówieśników
 •        Jest bardzo mało samodzielne

 „Ja i mój świat” to oferta skierowana do rodziców, którym leży na sercu prawidłowy rozwój społeczny swoich dzieci.  Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, które będą ważnym zasobem niejednokrotnie wykorzystywanym w wielu sytuacjach życiowych. Umiejętność uświadamiania sobie uczuć, niepokojów, lęków innych osób (empatia) ułatwia zrozumienie i porozumienie. Umiejętności społeczne (takie jak: komunikatywność, asertywność, współpraca, praca w grupie, umiejętność radzenia sobie z emocjami) są bardzo ważnymi cechami dzisiejszego świata. Znajomość własnych stanów wewnętrznych i preferencji daje nam natomiast świadomość własnych możliwości, tworzy poczucie własnej wartości.

Sprawdzonym i skutecznym sposobem uczenia stosunków dziecka z otoczeniem społecznym są zajęcia w grupie. Nasze spotkania mają postać strukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Proponowane zajęcia odbywają w cyklu regularnych spotkań, a każdemu spotkaniu przypisany jest szczegółowy cel, podporządkowany celowi głównemu jakim jest rozwój kompetencji społecznych. Cały cykl spotkań opiera się na pracy z grupą.

Warsztaty podzielone są na trzy etapy:

Etap I – w zajęciach uczestniczy rodzic, który wspiera dziecko w zabawie w gronie rówieśników – ta część zajęć prowadzona jest w oparciu o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – podczas spontanicznej zabawy, dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się czuć się w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Zajęcia dają okazję do poznania swojego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły.

Etap II – rodzic uczestniczy w części spotkań, ale jako obserwator pracy dziecka w grupie, pod kierunkiem pani pedagog – ta część zajęć prowadzona jest w oparciu o elementy arteterapii – podczas spotkań z różnymi formami sztuki dzieci doznają różnych emocji, doznań uczą się je opisywać.

Etap III – dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodziców), wraz z panią pedagog – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod – dzieci uczą się i doskonalą umiejętności komunikacji, asertywności, współpracy, praca w grupie, umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Ja i mój swiat to 20 spotkań prowadzonych raz w tygodniu po 45 minut. Ćwiczymy w grupach 4-5 osobowych. Zapraszamy dzieci w wieku; 3-4lat, 5-6 lat, 7-9 lat.

Pierwsze grupy zaczynają zajęcia już od października. Kolejne grupy są tworzone w miarę napływających zgłoszeń.

Mądry Maluch

Drodzy Rodzice!!!

Jeśli zauważyliście, że Wasze dziecko jest w normie intelektualnej, ale:

 • ma trudności z koncentracją uwagi
 • niechętnie rysuje i ma problemy z rysowaniem nawet prostych  szlaczków,   pomimo iż jest do tego zachęcane
 • trudność sprawia mu zapianie guzików, wiązanie sznurowadeł, a także wykonywanie innych czynności samoobsługowych
 • ma trudności ze wskazywaniem  części ciała
 • nie lubi zajęć ruchowych, słabo biega, skacze, ma trudności z jazdą na rowerze
 • niechętnie bawi się układankami, klockami, puzzlami

 To nasza oferta przygotowana jest właśnie dla niego. Zajęcia mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji psycho – motorycznych, a także wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Proponowane przez nas zajęcia to stymulacja wszystkich zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu), podnoszenie sprawności fizycznej, a także rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej. Zajęcia prowadzone w formie zabawy, dobierane są w taki sposób aby każde z uczestników mogło rozwijać swoje umiejętności na miarę swoich możliwości. Proponowane zajęcia mają również za zadanie rozwijać twórcze myślenie dzieci.

Prowadzone przez terapeutę ćwiczenia usprawniają czynności analizatorów słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno – ruchowego, a także kształtują lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Ponadto proponowany program kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci, które będą w przyszłości rozpoczynały naukę szkolną. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współpracy dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.

Mądry maluch to 20 zajęć psychomotorycznych prowadzonych raz w tygodniu po 45 minut. Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lat, 5-6 lat. Ćwiczymy w grupach 4-5 osobowych.

W zajęciach wykorzystujemy różne metody m.in. Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Metodę Marii Montessori, Glenna Domana, Howarda Gardnera.

DOŁĄCZ DO NAS. STALE TWORZYMY NOWE GRUPY!