• Terapia miofunkcjonalna

Pod pojęciem zaburzeń miofunkcjonalnych należy rozumieć przede wszystkim nieprawidłowe połykanie u dzieci w różnym wieku, ale także u osób dorosłych: nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg w trakcie połykania. Podczas każdego aktu połykania (1000-2000 razy...