Zapraszamy do udziału w zimowej edycji treningu słuchowego metodą prof. A. Tomatisa w naszym centrum.

Terapia obejmuje: codzienne spotkania od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie.Trening uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa udoskonala umiejętności przetwarzania słuchowego, komunikację z otoczeniem, samokontrolę głosu i mowy oraz kompetencje językowe i umiejętności uczenia się. Dodatkowo wzmacnia koncentrację i kontrolę uwagi dziecka, wycisza emocjonalnie, a polecenia słowne są bardziej zrozumiałe.Dzięki zastosowaniu terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa poprawiamy zdolności uczenia się, także języków obcych. Terapia jest szczególnie polecana dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji uwagi i z trudnościami w rozwoju mowy.
Terapię poprzedza diagnoza uwagi słuchowej*!
* Wliczona w cenę. Przeprowadzenie diagnozy zależy od decyzji terapeuty i jest możliwe u dzieci w normie od 5 r. ż.
Koszt terapii jest uzależniony od ilości sesji terapeutycznych ustalanych indywidualnie dla każdego dziecka.
Zapisz się już dzisiaj!

Zadzwoń: + 48 602 60 80 12, +48 604 57 04 99
lub napisz: jolaszczepocka@op.pl
O terapii możecie poczytać na: www.mamyglos.org