Założycielka Centrum Neurologopedycznego „Ego”, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. Hercena w Sankt Petersburgu (wydział defektologii, kierunek logopedia). Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże zawodowe m.in. w szpitalu wojskowym na ul. Szaserów w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pracując w charakterze logopedy na oddziale neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie, w szkole podstawowej, w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży a także prowadząc przez wiele lat terapię logopedyczną dla dzieci oraz dorosłych w prywatnym gabinecie. Stale doskonali swoje umiejętności, pogłębia wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach. Prowadzi treningi EEG Biofeedback oraz terapię logopedyczną dla dzieci i dorosłych.Od wielu lat prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Specjalizuje się w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami autystycznymi, jakaniem, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią. Szczególną satysfakcję przynosi jej praca z pacjentami z afazją.Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów ukończyła Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie zdobywając uprawnienia neurologopedy , Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz teoretyczny i praktyczny kurs z zakresu EEG Biofeedback (I i II stopień) w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON.

Kibicuje dwójce swoich dorosłych dzieci i stara się wspierać ich decyzje. Lubi pokonywać własne słabości i sprzyjać pragnieniom, co pozwala zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Stara się znaleźć czas na cotygodniowe pływanie, dobrą książkę oraz podróże, w które najchętniej zabiera ….męża. Uwielbia fotografowanie…..kto wie, może przyjdzie czas na realizację i tej pasji.