Jeśli obserwujesz u swojego dziecka nadwrażliwość na dźwięki, zaburzenia koncentracji, opóźnienia w rozwoju mowy lub konieczność częstego powtarzania poleceń, problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi, ubogie słownictwo, słabe rozumienie tekstu czytanego, problemy z czytaniem na głos może to świadczyć o zaburzeniach uwagi słuchowej i lateralizacji. Zdecyduj się na wykonanie testu uwagi słuchowej i lateralizacji, który pozwoli zrozumieć dlaczego dziecko często zachowuje się w niewłaściwy sposób: jest zbyt bierne lub nadaktywne, ma trudności z porannym wstawaniem, jest męczliwe, jego wypowiedzi są monotonne. Wyniki badań w teście uwagi słuchowej zależą od indywidualnych zdolności słuchania i przetwarzania dźwięków przychodzących ” z zewnątrz”, czyli wypowiedzi innych osób oraz umiejętności słuchania dźwięków wewnętrznych, czyli własnego głosu i mowy. Na jego podstawie terapeuta zakwalifikuje dziecko do terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa i ułoży spersonalizowany program terapeutyczny.

Diagnoza

Ucho ludzkie jest jak dynamo, które dostarcza energii naszemu mózgowi. Dźwięki o wysokiej częstotliwości dostarczają więcej energii, ponieważ w części ślimaka, która je analizuje znajduje się najwięcej komórek sensorycznych. Ucho wytwarza ok. 85% energii, którą nasz mózg otrzymuje od wszystkich zmysłów. Ucho to również organ równowagi zwany systemem przedsionkowym. Kontroluje koordynację ruchu ciała, napięcie mięśni i równowagę. Kontroluje wszystkie mięśnie, w tym nerwy czaszkowe, które są odpowiedzialne za ruch oczu. Dzięki temu możemy kontrolować swoje ciało w przestrzeni i czasie. Ucho to organ słuchania. Kiedy słuchanie jest zaburzone, powoduje to utratę zdolności odseparowania uwagi słuchowej od otaczającego hałasu. W tej sytuacji osoba czuje się narażona na dużą ilość informacji słuchowych, które powodują błędy w komunikacji z otoczeniem. Zrozumienie wiadomości wymaga wtedy ogromnego wysiłku, powodując błędy w rozumieniu, coraz większe zmęczenie, drażliwość i wreszcie wycofanie. Żeby dokładnie dowiedzieć się, jaki obszar w mózgu ma kłopoty, przed przystąpieniem do terapii dobrze jest wykonać test uwagi słuchowej, który mierzy nasze aktywne słuchanie. W diagnozie uwagi sluchowej wykonuje się następujące testy:

  1. Przewodnictwa powietrznego
  2. Przewodnictwa kostnego
  3. Dyskryminacji wysokości dźwięków
  4. Lateralizacji 

Ustalone na podstawie wyników testów odchylenia od „idealnej” krzywej słuchania dają cenne informacje na temat możliwych dysfunkcji w obszarze motorycznym, językowym, czy emocjonalnym. Na podstawie interpretacji testu uwagi słuchowej można zaplanować spersonalizowaną terapię dla konkretnego przypadku pacjenta. Niestety osobom, które nie współpracują z terapeutą przy badaniu, nie można go przeprowadzić. Są to najczęściej dzieci poniżej 5 roku życia, osoby mocno zaburzone intelektualnie, z autyzmem lub sparaliżowane. Jednakże nie wykonanie takiego testu nie dyskwalifikuje osoby z przeprowadzenia terapii. Istnieje całe mnóstwo dedykowanych pod różne potrzeby programów terapeutycznych, które mogą być dobrane dla konkretnego pacjenta, bez względu na to, czy wykonano test czy też nie. Test sluży tylko do wnikliwej analizy audio-psycho-lingwistycznej oraz do tego, aby obserwować postęp w terapii.