EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W ramach Europejskich Dni Świadomości Dysleksji zapraszamy rodziców dzieci ryzyka dysleksji i dzieci dyslektycznych na indywidualne konsultacje: DYSLEKSJA Z … TERAPIĄ UWAGI SŁUCHOWEJ. Na spotkania można umawiać się do końca października. Możliwość wykonania...