Agnieszka Zakrzewska

Terapeuta Integracji sensorycznej, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Pedagogiki i Psychologii (kierunek wychowanie przedszkolne). Od początku swojej pracy zawodowej związana z dziećmi. Stale poszerza swoją...

Sylwia sawicka

Pedagog, oligofrenopedagog Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). W trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracując...

Cecylia Pawczyńska

 Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Magisterskie Studia Pedagogiczne z zakresu nauczania początkowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkołach podstawowych zarówno w charakterze nauczyciela jak i...

Anna Arciszewska

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (pedagogika społecznie niedostosowanych). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej oraz...

Jolanta Szczepocka

Założycielka Centrum Neurologopedycznego „Ego”, logopeda, neurologopeda, terapeuta uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta terapii miofunkcjonalnej. Ukończyła Hercen Państwowy Uniwersytet  Pedagogiczny  w Sankt Petersburgu...